Творчі проекти

Роботи наших вчителів та учнів

 • Завантажити - «Бізнес-план "Фотосалону Kodak"»

  У 2006 році було успішно впроваджено в життя розроблений учнями по підготовці обліковців бізнес-план "Фотосалону Kodak", який зайняв призове місце на обласному конкурсі бізнес-планів 2007 року.

 • Завантажити - «Бізнес-план навчально-тренувальної фірми "Комбінат"»

  Створення навчально-тренувальної фірми при Степанівському МНВК – це обопільно корисна справа для: тих, кого навчають; навчального закладу; місцевої адміністрації; клієнтів.

  Учні у процесі навчання створюють і освоюють конкретні робочі місця, підвищують свою професійну майстерність, кваліфікацію, набувають практичних навичок, що дає змогу після закінчення навчання розпочати власну справу або більш реально визначитися у своїй майбутній професії. НТФ дає можливість учням брати участь у створенні реальних матеріальних цінностей як для себе, так і для навчального закладу.

  Учні 11 класу Киселівської та Куковицької ЗОШ І-ІІІ ст.
  Литвиненко Наташа та Сидоренко Володимир

 • Завантажити - «Підготовка презентацій за допомогою програми "Power Point"»

  Основа будь-якої правильно спланованої презентації – це логічний аналіз послідовності відображення матеріалу, можливих питань і добре продумані репліки для коментаря презентації.

  У створенні презентації однією з найбільших помилок є бажання помістити в презентацію велику кількість інформації, графічних зображень та анімаційних ефектів, які лише відвертають увагу слухачів від змісту презентації.

  Учениця 11 класу Макошинської ЗОШ І-ІІІ ст.
  Нагорна Тетяна Миколаївна

 • Завантажити - «Концепція розвитку двигунів внутрішнього згоряння. Методи підвищення їх паливної економічності»

  Використання світових досягнень та прогресивних технологічних процесів в розвитку сучасних двигунів внутрішнього згорання один із напрямів виходу з проблеми підвищення енергозбереження. Це призведе до досягнення високої продуктивності, зменшення питомих енергетичних витрат на виконання роботи за рахунок розширення використання ресурсу ощадних технологій, альтернативних джерел енергії та зниження технологічного навантаження на довкілля, створення комфортних умов для роботи водія.

  Учні 11 класу Макошинської ЗОШ І-ІІІ ст.
  Шевчука Інна та Волкова Вадима

 • Завантажити - «Правові основи підприємницької діяльності»

  Для України адаптація населення та молоді до ефективного функціонування в ринкових умовах є актуальною проблемою. По-перше, це обумовлено відсутністю досвіду життєдіяльності в таких умовах; по-друге, тривала ізоляція від країн, які жили та працювали в умовах ринку; по-третє, відсутність знань, навичок, вмінь, прагнення до підприємницької діяльності.

  Досвід країн з розвиненою ринковою економікою свідчить, що малий приватний бізнес та мале підприємництво є найбільш ефективною організаційно-економічною формою реалізації активності людського фактору. Саме мобілізація та викриття резервів людських ресурсів обумовлюють здебільшого ефективність економічної системи. Значна ефективність малого приватного бізнесу та підприємництва пояснюється тим, що через створення власного підприємства можлива безпосередня реалізація особистого економічного інтересу, а особистий інтерес при вірній спрямованості є могутнім джерелом суспільного прогресу. Для України використання цих можливостей є ефективним шляхом для реалізації стратегії успішного соціально-економічного розвитку у ХХІ столітті. Найбільші очікування у цьому напрямі пов’язані з активізацією діяльності молоді у цій сфері.

  Учениці 11класу Макошинської ЗОШ І-ІІІ ст.
  Долі Ліани Олександрівни

 • Завантажити - «Автоматизація і механізація в роботі з документами»

  „Механізація і автоматизація в роботі з документами” – тема досить-таки актуальна у наш час, час науково-технічного прогресу, — тому ми й обрали саме її. Механізація і автоматизація процесів роботи з документами в будь-якій установі є засобом підвищення продуктивності та полегшення праці її персоналу.

  Учениця 11-го класу Макошинської ЗОШ І-ІІІ ст.
  Лавська Світлана Віталіївна

 • Завантажити - «Етика ділових відносин і ділового спілкування»

  Згадки про етикет з’явилися в глибоку давнину як розумні форми спілкування людей. Та й досі істинним є твердження: якщо люди перестануть чинити за правилами, вони втратять людську подобу. Зрозуміло, важко передбачити всі життєві ситуації, в яких може опинитися людина, а значить, неможливо докладно охарактеризувати всі норми етикету. До того ж деякі з них час від часу зникають, поступаючись місцем комфортнішим і тим, що відповідають сучасним реаліям. Звісно, інші часи – інакші звичаї. Сьогодні спілкування є однією з центральних проблем, крізь призму якої вивчаються питання сприймання і розуміння людьми одне одного, лідерство й керівництво, згуртованість і конфліктність, міжособистісні взаємини. Спілкуючись, люди обмінюються інформацією, узагальненнями, думками, почуттями. Спілкування буває різне. От наприклад спілкуватися можна вдома, на роботі, в гостях, ресторані, в музеї, в поїзді. Та зараз доречно розповісти про ділове спілкування, про яке і йдеться в даному творчому проекті. Тонкощі ділових стосунків і ділового спілкування вимагають доскональних знань правил етики. Ми обрали саме цю тему тому, що XXI століття – це час ділових людей, час для бізнесу. В цій справі без знання хоча б азів етики просто неможливо, тому постає питання детальнішого розгляду даного питання.

  Учениця 11-го класу Макошинської ЗОШ І-ІІІ ст.
  Страмко Альона Олександрівна

 • Завантажити - «Організація приймань і презентацій»

  Ми живемо у цікавий, переломний час. Корінна зміна формації, перебудова господарства, розвиток нових економічних відносин спонукає до нового погляду на, здавалося б, звичайні речі. Нове мислення, нові форми та моделі господарювання, пошук ефективних методів трудової діяльності зумовлює сучасний діловий стиль. У наш час все більше країн прагнуть отримати статус країни з ринковою економікою. Але ринок не зміг би функціонувати, якби серед його механізмів, крім дії закону попиту і пропозиції, не було конкуренції. Конкуренція як один із важливих елементів функціонування ринкового механізму можлива лише за умови, коли основна частина товаровиробників – підприємства, організації – вільні у веденні своєї господарської діяльності та підприємництва. Ось саме за таких умов дуже важливо зберігати авторитет своєї фірми або підприємства. У наш час, коли постійно зростає кількість пропозицій про нові проекти, види продукції, послуги та інше, важливим стає те, як представити інформацію про них. І для того, щоб нові ідеї дійшли до свого адресата, треба це робити в заманливій, цікавій і переконливій формі. Такою формою може стати презентація. Адже ця форма відкритого виступу може відіграти важливу роль у заохоченні нових клієнтів, партнерів, акціонерів. Для підвищення ефективності роботи підприємства проводять приймання, які також мають великий вплив на авторитет фірми та відіграють важливу роль у встановленні і розвитку ділових відносин, оскільки завдяки неофіційній обстановці, в якій проводяться приймання, серед людей краще відбувається сприймання різної інформації. Але не зважаючи на все це, ми мусимо пам'ятати, що правильно організоване приймання та презентація – це гарантія успішного розв'язання найрізноманітніших питань виробництва.

  Учениця 11-го класу Березнянської ЗОШ І-ІІІ ст.
  Косач Катерина Петрівна

 • Завантажити - «Основи трудового законодавства»

  Праця – діяльність людини, у процесі якої вона за допомогою знарядь праці впливає на природу і використовує її з метою створення цінностей, необхідних для задоволення потреб. Розглянута у такому вигляді праця є «…вічна природна умова людського життя, і тому вона не залежна від якої б то не було форми цього життя, а, навпаки, однаково спільна усім її суспільним формам». Праця зіграла вирішальну роль у процесі формування людини. Людина зобов'язана праці в поділі функцій між руками і ногами, у розвитку органів мови, у поступовому перетворенні мозку тварини в розвинутий мозок людини, в удосконалюванні його органів чуттів. У процесі праці в людини розширювалося коло сприйнять і уявлень, її трудові дії стали носити свідомий характер. Вся історія є не що інше, як утворення людини працею.

  Учениця 11-го класу Макошинської ЗОШ І-ІІІ ст.
  Ярина Ольга Олександрівна

Корисні посилання