Правила прийому на навчання

 1. До Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту, достатню для оволодіння робітничими професіями.

 2. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до Степанівського МНВК відповідно до своїх здібностей і нахилів.

  Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 3. Прийом до МНВК здійснює приймальна комісія. Очолює приймальну комісію директор Степанівського МНВК.

  Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення учнів, слухачів, наступного працевлаштування, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників, а також вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 4. Правилам прийому передує профорієнтаційна робота по школам, робота шкільних психологів, екскурсії учнів до Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату на яких вчасно учням доводяться правила прийому і обумовлюється:

  • перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;
  • плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями;
  • форми та ступеневість навчання;
  • обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників та статтю;
  • загальний порядок зарахування на навчання.
 5. Відбір на навчання учнів, направлених загальноосвітніми школами, відбувається на основі їх анкетування, заяв учнів та батьків.

 6. Слухачі служби зайнятості зараховуються на навчання у відповідності з договором, наказом обласної служби зайнятості, направленням на навчання.

 7. Слухачі, фізичні та юридичні особи, зараховуються на навчання у відповідності до укладеного договору про надання освітніх послуг.

Корисні посилання