Постанови Кабінету Міністрів України

Дата видання Номер Назва Завантаження
від 14.06.2017 № 1/9-326 Кабінет Міністрів України Лист «Щодо функціонування міжшкільних навчально-виробничих комбінатів».
від 21.02.2017 № 1/9-91 Кабінет Міністрів України Лист
від 27.02.2017 № 1/9-110 Кабінет Міністрів України Лист "Щодо видачі документів про професійно-технічну освіту та державної атестації суб'єктів господарювання, які надають послуги у сфері професійно-технічної освіти"
від 06.02.2017 № 1/9-58 Кабінет Міністрів України Лист "Щодо впровадження освітньої діяльності з кількох окремих професій у професійнотехнічних навчальних закладах"
від 31.08.2016 № 574 Кабінет Міністрів України Постанова "Про внесення змін до Положення про освітній округ"
від 18.02.2015 № 114р Кабінет Міністрів України Розпорядження "Про схвалення розробленого Міністерством внутрішніх справ плану імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія"
від 30.12.2015 № 1187 Кабінет Міністрів України Постанова “Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти”
від 23.12.2015 № 1138 Кабінет Міністрів України Постанова Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ
від 30.03.2011 № 311 Кабінет Міністрів України Постанова "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією навчальних закладів”
від 20.05.2015 № 305 Кабінет Міністрів України Постанова "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796”
від 16.07.2014 № 233 Кабінет Міністрів України Постанова "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг”
від 13.03.2013 № 185 Кабінет Міністрів України Постанова Деякі питання виконання Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр тадокументи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”
від 16.01.2013 № 20 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
від 15.10.2012 № 1008 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Програми сприяння зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2017 року
від 03.05.2012 № 353 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів
від 30.01.2012 № 137 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу
від 23.11.2011 № 1392 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
від 27.08.2010 № 796 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності
від 02.03.2010 № 229 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів
від 25.11.2009 № 1259 Кабінет Міністрів України Постанова Деякі питання видачі посвідчень тракториста-машиніста
від 20.05.2009 № 511 Кабінет Міністрів України Постанова Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
від 20.05.2009 № 490 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів
від 20.05.2009 № 487 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
від 08.08.2007 № 1019 Кабінет Міністрів України Постанова Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг
від 12.07.2006 № 396-р Кабінет Міністрів України Розпорядження Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки
від 08.06.2005 № 435 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження переліку послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
від 22.11.2004 № 1591 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах
від 28.07.2004 № 959 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовується на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки
від 20.08.2003 № 1300 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Державної програми інформатизації та комп'ютеризації ПТНЗ на 2004-2007 роки
від 30.08.2002 № 1298 Кабінет Міністрів України Постанова Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (із змінами 20.02.06 №172)
від 17.08.2002 № 1135 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти
від 10.10.2001 № 1306 Кабінет Міністрів України Постанова Про Правила дорожнього руху (із змінами 30.06.05 №538)
від 09.08.2001 № 979 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту
від 16.11.2000 № 1717 Кабінет Міністрів України Постанова Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання
від 14.06.2000 № 963 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
від 04.08.2000 № 1222 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування
від 07.06.1999 № 992 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики
від 03.06.1999 № 956 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту
від 05.08.1998 № 1240 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад
від 02.04.1998 № 481 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Комплексних заходів щодо формування ступеневої професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів
від 02.04.1998 № 450 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Тимчасового державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах
від 20.01.1998 № 65 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) (із змінами 13.08.99 №1482)
від 12.11.1997 № 1260 Кабінет Міністрів України Постанова Про документи про освіту та вчені звання (із змінами 31.03.04 №419)
від 04.11.1997 № 909 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад робота на яких дає право на пенсію за вислугу років(із змінами)
від 14.04.1997 № 346 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів...(із змінами)
від 12.02.1996 № 200 Кабінет Міністрів України Постанова Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів (із змінами 29.08.03 №1380)
від 05.04.1994 № 228 Кабінет Міністрів України Постанова Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів (із змінами 12.02.96 №200)
від 02.04.1994 № 217 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень тракториста-машиніста (із змінами)
від 08.05.1993 № 340 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами (із змінами 12.05.04 №623)
від 28.12.1992 № 731 Кабінет Міністрів України Постанова Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (із змінами 14.11.05 №1020)

Корисні посилання