Загальні відомості про МНВК

СТЕПАНІВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

Менського району Чернігівської області (далі в тексті – МНВК) – це навчальний заклад системи загальної середньої освіти, який забезпечує потреби старшокласників ЗНЗ району у допрофесійній, профільній, професійній підготовці та профорієнтації.

МНВК створений в 1977 році на основі рішення виконкому Менської районної Ради народних депутатів від 26 лютого 1977 року № 75 і зареєстрований Менською районною державною адміністрацією.

МНВК – юридична особа, яка має відповідну печатку і штамп, розрахунковий рахунок; його включено до єдиного Державного реєстру підприємств і організацій України, про що видано відповідну довідку статистичного управління.

Юридична адреса закладу:

15633, Чернігівська область, Менський район, с. Степанівка, вул. Шкільна, 18

Телефон (04644) 4-87-12
Факс (04644) 4-87-33
E-mail [email protected]
URL stepmnvk.net.ua

МНВК підпорядкований відділу освіти Менської районної державної адміністрації, майно комбінату є комунальною власністю.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Степанівському МНВК видано ліцензію ДАК серії АА №903825 від 22.06.2004 року, протокол № 51 (термін дії ліцензії до 01.07.2014 р.) на право здійснення освітньої діяльності пов’язаної з одержанням професійної освіти:

Код за державним класифікатором України Назва професії Ліцензований обсяг прийому (осіб)
1 2 3 4
1 4115 Секретар керівника (організації, підприємства, установи) 60
2 4112 Оператор комп’ютерного набору 60
3 8263.2 Швачка 20
4 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія „А”) 30
5 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія „В”) 30
6 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорія „С”) 30
7 8322.2 Водій автотранспортних засобів (категорії „В, С”) 90
8 8331.2 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія „А”); 60
9 5230 Продавець (з лотка, на ринку) 30
10 4121 Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) 30
11 4211 Касир (на підприємстві, в установі, організації) 30

Окрім вищевказаних професій, МНВК пропонує спецкурси на вибір:

 • людина і світ професій;
 • основи побудови кар’єри;
 • Web-дизайн;
 • основи комп’ютерної графіки;
 • інформаційні технології проектування і сучасні облікові системи на основі програми 1С Бухгалтерія;
 • Економічний
 • робітник з євроремонту;

Степанівський МНВК свою діяльність здійснює згідно зі Статутом, затвердженим районним відділом освіти та зареєстрованим в Менській районній державній адміністрації від 14 травня 1996 року № 162 та перереєстрованим в новій редакції від 11 грудня 2002 року за №423.

У своїй діяльності комбінат керується Конституцією України; законами України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про охорону праці”, “Про дорожній рух”; положеннями „Про міжшкільний навчально-виробничий комбінат”, “Про професійно-технічний навчальний заклад”, "Про професійну орієнтацію молоді, що навчається"; концепціями "Профільного навчання у старшій школі", "Інформатизації СМНВК", іншими державними нормативно-правовими актами з питань професійно-технічної освіти.

У МНВК створені умови для успішного оволодіння обраними професіями. Для всіх професій є в наявності необхідна нормативно-правова документація, майстерні і кабінети мають належну матеріально-технічну та методичну базу. Загальна площа приміщень комбінату становить 1399м2, навчальна площа – 969м2. Потужність комбінату – 150 місць за день. Навчальна площа на одного учня – 6,46м2. За тиждень комбінат має можливість приймати 900 учнів в одну зміну.

Підготовка кваліфікованих робітників фінансується з бюджету району, а також за рахунок позабюджетних коштів.

Висококваліфіковані педагогічні працівники та майстри виробничого навчання, ефективно здійснюючи індивідуальний підхід до учасників навчально-виховного процесу, створюють оптимальні умови для теоретичного навчання, лабораторно-практичних занять, навчання за індивідуальними програмами. У МНВК працює 14 педагогічних працівників, з них:

 • спеціалістів вищої категорії – 5;
 • працівників, що мають звання "Учитель-методист" – 2;
 • працівників, що мають звання "Старший учитель" – 2;
 • працівників, що мають звання "Відмінник освіти" – 1;
 • працівників, що мають нагрудний знак "Василя Сухомлинського" – 1;
 • лауреатів конкурсу "Обласний педагогічний ярмарок" – 2;
 • нагороджених грамотою Мін. освіти та науки України – 2;
 • нагороджених грамотою ОУО – 10;
 • працівників, що мають сертифікати на право впровадження навчання за модульною системою – 3.

Зміст і терміни навчання у міжшкільному навчально-виробничому комбінаті визначені робочими навчальними планами і програмами. Навчально-виховний процес здійснюється у відповідності з навчальними планами і розкладом занять. Головна увага при розробці робочих навчальних планів приділяється вивченню сучасних прогресивних технологій, передових методів праці, зв’язку теорії з практикою. Всі професії забезпечені паспортами комплексно-методичного забезпечення, необхідною інструктивно-технологічною документацією, підручниками, навчальною літературою.

Оформлення навчальних приміщень, дидактичних матеріалів, наочності здійснюється українською мовою. Діловодство та спілкування – україномовне.

До МНВК організований безперебійний та безоплатний підвіз учнів старших класів 15-ти ЗНЗ району.

Зарахування на навчання учнів, слухачів здійснюється у відповідності до „Правил прийому на навчання до Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату”.

Формування навчальних груп з числа учнів загальноосвітніх шкіл за професіями проводиться на основі анкетування, тестування та заяв учнів і їх батьків, враховуючи бажання учнів.

Профконсультаційною службою комбінату спільно з психологами загальноосвітніх шкіл протягом навчального року з учнями 7-х – 9-х класів базових шкіл проводиться профорієнтаційна робота та допрофільна підготовка, в процесі якої учні ознайомлюються з професіями, які можна здобути навчаючись у комбінаті, усвідомлено обирають профіль навчання, плануючи власне професійне майбутнє. У квітні – травні у комбінаті проводяться “Дні відкритих дверей”.

При виборі школярами професії враховуються їх стан здоров’я та фізичний розвиток, який визначається органами охорони здоров’я.

Комплектування груп закінчується 1 жовтня.

Склад навчальних груп визначається наказом директора комбінату, в якому вказуються: професія, номер і склад навчальної групи. Реєстрація учнів в комбінаті здійснюється в „Поіменній книзі обліку основного складу учнів”.

Учні шкіл навчаються в комбінаті протягом двох (у майбутньому – трьох) років. В кінці 11-го (12-го) класу учні, які успішно виконали навчальні плани і програми, виявили бажання отримати професійно-технічну освіту, допускаються до здачі кваліфікаційних екзаменів, за результатами яких отримують посвідчення водія чи свідоцтво про присвоєння певної професії, розряду. За час існування комбінату випущено всього 7360 учнів, з них 6378 випускників отримали кваліфікаційні свідоцтва, що становить 86,6%.

За час навчання в комбінаті відрахування учнів незначне. Причини відрахування – вибуття учнів із загальноосвітньої школи або перехід в іншу школу, яка не є базовою школою комбінату.

Постійно модернізуючись та налаштовуючись на потреби сучасних учнів, МНВК відіграє важливу роль у організації якісного профільного навчання в районі.

Корисні посилання