Статті

Засідання комітету координаційної ради міжшкільних навчально-виробничих комбінатів

У відповідності до плану роботи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 6-7 червня 2012 р. на базі Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Чернігівської області, відбулося засідання комітету координаційної ради міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

Від профілізації до успішної професії

Головною метою статті є привернення уваги освітян до потенційних можливостей міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, як закладів що здатні забезпечити учнівську молодь якісною допрофільною підготовкою, профільним навчанням, професійною орієнтацією та початковою професійною підготовкою, та, у світлі модернізації освіти, фактично, є проміжною ланкою між профільним навчанням та поміркованою професійною позицією індивіда у майбутньому.

МНВК у системі шкільних освітніх округів

У статті розглянуто проблеми доступності якісної освіти, формування шкільних освітніх округів в сільській місцевості та місце міжшкільних навчально-виробничих комбінатів у системі шкільних округів.

Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності

Однією з провідних тенденцій розвитку освіти є її інформатизація. Реалізація цієї тенденції дозволяє зробити освіту більш ефективною, гнучкою, сучасною, відповідною міжнародним стандартам.

Якщо узагальнити різні точки зору на інформатизацію навчального закладу, то можна зазначити, що більшість науковців звертає увагу а таку функцію, як підтримка управлінських рішень. Дійсно, інформаційні технології дозволяють підвищити ефективність усіх складових процесу розробки та реалізації управлінського рішення: отримання необхідної інформації, розробка управлінського рішення, доведення управлінського рішення до виконавців, контроль виконанням управлінського рішення.

Дієвий засіб впровадження концепції профільного навчання в старшій школі

Обговорюємо державний стандарт базової і повної середньої освіти та концепцію профільного навчання в старшій школі.

Інноваційні технології в підготовці секретарів керівника

Застосування інноваційних методів навчання потребує від учителя обізнаності як з технологією критичного мислення, так і з сучасними типами освітніх технологій, умінням їх реалізовувати.

Корисні посилання