Робота психологічної служби СМНВК

СМНВК – навчально-виховний комплекс, який задовільняє потреби громадян, держави і суспільства у поглибленні базової трудової підготовки, здійснює професійне консультування молоді, організовує її добровільну продуктивну працю та забезпечує реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей.

Основними завданнями СМНВК в цьому році є:

 1. Забезпечення реалізації права кожного учня на отримання освіти у відповідності з його потребами та можливостями.
 2. Продовження роботи щодо профілактики захворюваності дітей та формування здорового способу життя учнівської молоді.

Психологічна служба СМНВК проводить комплексну роботу з підготовки компетентного випускника. Значна частина роботи спрямована на розвиток соціальної компетентності учнів:

 • активне визначення власної позиції щодо системи життєвих цінностей;
 • життєспроможна особистість, яка здатна адаптуватися до мінливих умов суспільства;
 • володіння комунікативними навичками, навичками усунення конфліктів, протидії насильству та соціальному тиску.

Діяльність психологічної служби відбувається відповідно до плану роботи практичного психолога за такими основними напрямками:

 • діагностичний;
 • консультативний;
 • корекційно-відновлювальний;
 • просвітницький;
 • організаційно-методичний;
 • зв’язки з громадськістю.

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним законодавством України та Положенням про психологічну службу системи освіти України.

Робота практичного психолога Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату спрямована на всіх учасників навчально-виховного процесу: учнів,вчителів та майстрів виробничого навчання.

Психолог тісно співпрацює з вчителями та майстрами виробничого навчання з метою розвитку ключових нахилів учнів.

З метою підвищення психологічної грамотності організовуються бесіди, тренінги для всіх учасників навчально-виховного процесу. Практичний психолог у своїй роботі використовує новітні інформаційні технології. Проводить роботу спрямовану на покращення психологічного клімату у педагогічному та учнівському колективах.

Завдяки роботі психологічної служби учні СМНВК визначають не лише загальне спрямування майбутньої професійної діяльності, а й успішно планують власну життєву і професійну стратегію.

Корисні посилання