Організація та зміст профільного навчання в МНВК

Профільне навчання – це вид диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення.

Завдання профільного навчання в умовах МНВК – забезпечити рівний доступ учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової професійної підготовки, неперервної освіти протягом усього життя, виховання особистості здатної до самореалізації, професійного зростання і мобільності в умовах реформування сучасного суспільства. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності; розвиток їхніх інтелектуальних, творчих, психофізіологічних, моральних, соціальних якостей, реалізацію професійних інтересів, обґрунтоване професійне самовизначення.

Згідно Концепції профільного навчання в старшій школі, форми організації профільного навчання можуть бути різноманітними, серед них міжшкільні профільні групи на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. Адже профільна освіта покликана допомогти школі подолати деяку її відокремленість від суспільства шляхом консолідації ресурсів та зусиль МНВК, який може забезпечити потреби у профільному навчанні, практично, за всіма напрямками профілізації та пропонує свою базу для організації якісного профільного навчання учнів ЗНЗ району (див. схему «Шляхи практичної реалізації профільного навчання в Менському районі»).

Старшокласники залишаються учнями ЗНЗ, але мають можливість більш змістовно й організовано вивчати спецкурси, які забезпечують профільну, допрофесійну, професійну підготовку та дієву і якісну професійну орієнтацію.

Модель профільного навчання за участю МНВК будується на основі комплексу спільних дій навчальних закладів – шкіл району та МНВК (див. схему «Етапи співпраці МНВК та ЗНЗ»). Спецкурси за вибором та факультативи, що пропонує МНВК, поглиблюють та розширюють зміст шкільних профільних предметів, дають можливість застосувати знання у різних сферах професійної діяльності, що у свою чергу сприяє розвиткові нахилів учнів, їхньому свідомому професійному самовизначенню.

МНВК дає можливість своїм випускникам продовжити ступеневе навчання за обраним профілем. Цьому сприяють договори, що укладені між МНВК та професійно-технічними і вищими навчальними закладами України різних рівнів акредитації (див. схему «Ступенева освіта»). Ступенева освіта можлива завдяки дієвій системі професійної орієнтації та довузівської підготовки у МНВК.

Вище перераховані засоби не допоможуть навчити людину на все життя, але точно допоможуть розкрити цінні для неї самої та для суспільства якості особистості, вбережуть від помилок при виборі професії, а це і є метою профільного навчання в умовах міжшкільного навчально-виробничого комбінату.

Корисні посилання