Побудова кар'єри

Презентація "Професії майбутнього та їх необхідність."

Підготувала: методист з профорієнтації Слабченко І.М.

Завантажити

Старі та нові професії у сучасному світі

Презентація "Система професійної освіти в Україні"

Підготувала: методист з профорієнтації Слабченко І.М.

Завантажити

Рівні освіти. Форми освіти. Вищі навчальні заклади. Умови вступу та навчання

Буклет "Помилки при виборі професії"

Підготувала: методист з профорієнтації Слабченко І.М.

Завантажити

Не кожній людині вдається зробити правильний вибір професії. Щоб не виникло труднощів, перешкод, протидій тих чи інших людей при виборі професії, тобі допоможуть декілька наших підказок.

Презентація "Освіта за кордоном"

Підготувала: методист з профорієнтації Слабченко І.М.

Завантажити

Система освіти за кордоном суттєво відрізняється від тієї, яка склалася в Україні. У зв’язку з цим існує невідповідність між вступними вимогами до вузів, термінами навчання, різними ступенями (бакалавр, магістр) та дипломами, що дають своїм випускникам навчальні заклади.

Презентація "Пошук джерел вакансій. Документи при працевлаштуванні"

Підготувала: методист з профорієнтації Слабченко І.М.

Завантажити

Презентація "Тайм-менеджмент. Способи управління часом"

Підготувала: методист з профорієнтації Слабченко І.М.

Завантажити

Ми часто хапаємося за роботу, коли до її здачі залишається кілька ночей. Випадаємо з життя, забуваємо про сон та їжу, а по завершенні вкотре обіцяємо собі: «Більше таке не повториться...», але найцікавіше, що подібні ситуації повторюються з нами знову і знову. Насправді встигнути можна все, при цьому і добре виспатися, і знайти час на себе, друзів та кохану людину. Для цього необхідно лише навчитися планувати час...

Презентація "Ціннісні орієнтації"

Підготувала: методист з профорієнтації Слабченко І.М.

Завантажити

Ціннісні орієнтації формуються в процесі соціального розвитку особистості і є результатом тривалого впливу сім’ї, школи, колективу, засобів масової інформації та дружніх контактів. Вони показують ступінь включення особистості в суспільство, ціннісні орієнтації виступають як з’єднувальне кільце між соціальним середовищем з одного боку, і між свідомістю, діяльністю і поведінкою – з іншого.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Підготувала: ШЕСТАКОВСЬКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

Завантажити

АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього округу : посіб. /Л. А. Гуцан, О. Л. Морін, З. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Л. І. Гриценок, І. І. Ткачук, . Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. . – 220 с.

Завантажити

Посібник призначено для забезпечення впровадження у виховну практику освітніх округів сучасного змісту, форм і методів формування професійного самовизначення старшокласників. Реалізація змісту посібника дасть можливість створити сприятливі умови для цілеспрямованої спільної діяльності суб’єктів добровільних об'єднань, освітніх, соціально- культурних і громадських організацій з метою активізації процесу професійного саморозвитку особистості з урахуванням динамічних вимог сучасного ринку праці. Застосовуючи висновки представленого дослідження, фахівці ресурсних центрів професійної орієнтації, шкільні психологи, соціальні педагоги, вчителі-предметники, класні керівники матимуть змогу забезпечити якісну підготовку старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів до професійного самовизначення. Передбачено, що упровадження матеріалів посібника у профорієнтаційну діяльність суб’єктів освітніх округів потребує застосування особистісного, за своєю сутністю людино- центриського, підходу до професійної орієнтації учнівської молоді.

Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу : монографія /Л. А. Гуцан, О. Л. Морін, З. В. Охріменко, О. М. Пархоменко, Л. І. Гриценок ; І. І. Ткачук , за ред. О. Л. Моріна.  Харків: «Друкарня Мадрид», – 220 с.

Завантажити

Монографія відображає узагальнені результати, отримані співробітниками лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних технологій Інституту проблем виховання НАПН України на організаційно-пошуковому етапі дослідно-експериментальної роботи за темою: “Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу” (2014-2016). У праці обґрунтовано зміст і педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу у процесі урочної, позаурочної і позашкільної предметно-перетворювальної діяльності, допрофільної підготовки, профільного навчання, роботи практичних психологів і соціальних педагогів, а також суб’єктів психологічної служби у взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості. Матеріали монографії можуть бути застосовані під час створення і подальшої діяльності ресурсних центрів професійної орієнтації учнівської молоді освітніх округів, розроблення рекомендацій для засідань методичних об’єднань учителів природничо-математичного циклу, класних керівників, у процесі підготовки спецкурсів і спецсемінарів із загальної педагогіки, методики виховної роботи у педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації; у структурі підвищення фахової підготовки через систему інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо.

Корисні посилання