Підручники

«Підготовка водіїв автомобілів» (2-е видання):10-11 клас; навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / Л. Л. Шестаковський, В. А. Гречуха

Мена: Домінант, 2013 – 340 ст.

Завантажити

Навчальний посібник з предмета «Технології професійного спрямування» за напрямом «Підготовка водіїв автомобілів» відповідає Типовим навчальним планам і програмам технологічної підготовки учнів 10—11 класів ЗНЗ та ДС ПТО 8322 «Водій транспортних засобів». Він може бути корисним як для підготовки, так і для самопідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

Посібник структуровано таким чином, що його можна використовувати як за звичайними технологіями навчання, так і за модульними. Кожна тема починається із мотивації вивчення матеріалу — учень дізнається, що він засвоїть при опануванні теми.

Теоретичні відомості подано поглиблено. Це дозволяє пропонувати учням завдання різної складності. Кожна тема завершується контрольними запитаннями, після чого учень повинен виконати один із двох варіантів тестових завдань. У разі досягнення позитивного результату з тестів можна переходити до наступної теми при навчанні за модульною технологією.

Посібник містить лабораторно-практичні роботи відповідно до програми, чим полегшується підготовка як учнів, так і вчителів. Велика кількість рисунків і схем дає можливість використовувати посібник без додаткових плакатів, таблиць та іншої наочності.

По закінченні навчання посібник може слугувати довідником при експлуатації й обслуговуванні автомобілів.

Корисні посилання