Мнвк у системі шкільних освітніх округів

Зусилля МНВК та базових шкіл спрямовано на створення моделі цілісної, якісної та ефективної системи освіти в районі, доступної кожній дитині,щоб дитина з глибинки могла хоча б раз на тиждень здобувати додаткові знання.

Мета створення шкільних освітніх округів:

 • створення нового освітнього середовища;
 • інтеграція інноваційних інтелектуальних, матеріальних ресурсів;
 • розвиток професійної культури і компетентності викладачів;
 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти сільських дітей в умовах профілізації старшої школи;
 • впровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних технологій.

Створення освітніх шкільних округів дало змогу впроваджувати нові форми навчально-виховного процесу, гнучкі методи його організації, розширити діапазон освітньо-розвиваючих послуг, зокрема, забезпечити:

 • вивчення двох іноземних мов, інших предметів;
 • створення профільних класів, груп суспільно-гуманітарного, технологічного та інших спрямувань; більше 80 проц.-технологічні
 • здобуття довузівської освіти;
 • організацію шкільних наукових товариств і т.д.

Основний шлях організації профільного навчання в шкільному окрузі:

 • доповнення загальноосвітньої підготовки учнів шляхом введення додаткових предметів та курсів за вибором, факультативних і гурткових занять, організації поглибленого вивчення предметів з використанням можливостей гімназії, МНВК базових шкіл

Передумовами для визначення профілю класу є:

 • забезпечення реалізації варіативної складової навчального плану відповідно до потреб та інтересів учнів (а не директора школи);
 • запровадження поглибленого вивчення одного або декількох предметів в основній школі;
 • організація передпрофільної підготовки учнів на завершальному етапі основної школи (8 – 9 класи);
 • вивчення бажань, потреб учнів 8 – 9 і 10 – 11 класів щодо необхідності введення того чи іншого профілю;
 • організація інформаційно-роз'яснювальної роботи з батьками щодо необхідності та можливостей навчального закладу у відкритті того чи іншого профілю;
 • врахування потреб і перспектив національного та регіонального ринків праці тощо.

Провідну роль в організації освітніх шкільних округів відіграє міжшкільний навчально-виробничий комбінат, адже він має відпрацьовану структуру по підвезенню учнів на навчання, має сучасну матеріально-технічну, навчальну базу, напрацювання по впровадженню інформаційних технологій. В МНВК 5 комп’ютерних класів, що дозволило крім професійного навчання запроваджувати дистанційну освіту, ввести курс навчання інформатики за програмами курсів за вибором:

 • сучасні офісні інформаційні технології;
 • основи комп’ютерної графіки;
 • інформаційні технології проектування.

Так як на базі МНВК діє система профорієнтаційної роботи з учнями району, що важливо при професійному самовизначенні учнів, комбінат сприяє вмотивованому вибору учнем профілю навчання в освітньому окрузі.

Нагальною стала проблема подолання відчуження і втоми школярів від змісту освіти, яка не дає адекватної світоглядної картини, не в змозі скласти уявлення про весь простір праці людей, не дає необхідної інформації щодо побудови обґрунтованих життєвих і професійних планів.

Для вирішення цих проблем і виникла необхідність в організації допрофесійного та професійного навчання з метою підготовки кваліфікованих робітників серед учнів старшої школи (ІІІ ступінь загальноосвітньої школи) на базі МНВК та інших ПТНЗ. «Сучасний учень повинен володіти іноземною, комп’ютером та вміти керувати автомобілем» (сказав В.Г. Кремень), і з цим не можна не погодитись. Настав час надати можливість кожному бажаючому учню отримати права водія разом з атестатом.

Можна виділити такі позитивні аспекти моделі шкільного округу щодо ралізації профільного навчання:

 • розширення культурно-освітнього середовища школярів;
 • їхня соціалізація шляхом залучення до роботи різних колективів;
 • більші можливості забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії школяра шляхом об’єднання матеріально-технічного і кадрового потенціалу шкіл, МНВК, інших навчальних закладів округу;
 • створення постійнодіючих творчих методичних лабораторій вчителів (викладачів);
 • при відсутності в школі спеціаліста з певного предмету – вивчення їх у базових школах.

Тут же учні вивчають курси за вибором, і, при успішному складанні кваліфікаційних іспитів, отримують професію. Тобто обраний у школі профіль навчання допоможе дитині реалізувати свій творчий потенціал, знайти свою нішу в суспільстві.

Таким чином, створення освітнього шкільного округу – не просто вдосконалення старої системи, а розвиток і модернізація освіти, що приведе до запланованих результатів.

Корисні посилання