Навчально-тренувальна фірма

  • Завантажити - Презентація-захист НТФ «Комбінат»
  • Завантажити - Дослідження «НТФ, як дієвий засіб вивчення секретарської справи»

Аналіз економічної ситуації в Україні із врахуванням світового досвіду засвідчує, що оздоровлення економіки і відновлення виробництва можна очікувати за рахунок збільшення кількості малих і середніх фірм. Однак успішна реалізація цієї позиції вимагає переходу до нових методів і технологій навчання.

Навчання у рамках імітаційних навчально-тренувальних фірм усуває розрив між теорією і практикою, так як навчання проводиться на конкретних робочих місцях, які моделюють діяльність справжніх комерційних фірм. Учні освоюють конкретні робочі місця у процесі навчання.

Досвід підготовки фахівців в умовах НТФ, запозичений в Німеччині, і нині запроваджується при підготовці молодих спеціалістів. Зокрема для МНВК, які ввели профільну або ж професійну підготовку з комерційних професій – він теж є доречним.

У нас в комбінаті ведеться профільна та професійна підготовка з відповідних професій: секретар керівника, бухгалтер, оператор комп'ютерного набору. З учнів, які навчаються по даним професіям, утворено дві імітаційні НТФ, які моделюють діяльність двох закупівельно-торгівельних комерційних фірм, що фактично є спрощеною моделлю реально діючих фірм.

Що це дало на практиці?

Створювати, розвивати й обігравати різні виробничі ситуації; моделювати внутрішньовиробничі взаємозв’язки між структурами організацій і відтворювати атмосферу ділового спілкування, ділових зв’язків безпосередньо в процесі навчання; спробувати свої сили при роботі на конкретному робочому місці. Наказом по комбінату було призначено комерційного директора навчально-тренувальної фірми учителя секретарської справи, який, у свою чергу, своїм наказом створив підрозділи навчальної фірми: комерційний відділ; бухгалтерія; склад; канцелярія; відділ кадрів; секретаріат та розробив Положення про навчально-тренувальну фірму та її підрозділи.

Організаційна структура імітованої фірми має два рівні управління – директор та начальники відділів, така організація фірми передбачає розподіл праці з чітко визначеними завданнями та обов’язками серед персоналу.

Також комерційний директор імітаційної фірми розробив штатний розпис та посадові інструкції. Учні, згідно поданих заяв зараховуються на відповідну посаду і працюють по черзі у різних підрозділах імітаційної фірми із зацікавленістю, здобуваючи необхідні теоретичні знання та виробничий досвід, пропонують співпрацю іншим зацікавленим МНВК.

Корисні посилання