Навчально-тренувальна фірма "Комбінат"

Вас вітає НТФ "Комбінат"

Навчально-тренувальну фірму "Комбінат" було засновано на базі Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату в 2003 році на основі груп по підготовці секретарів керівника, обліковців та операторів комп'ютерного набору.

У ході виробничого навчання викладачами груп створюються необхідні умови для імітаційної діяльності справжньої фірми з усіма її виробничими процесам, що дозволяє усунути розрив між теорією та практикою.

НТФ має юридичне підґрунтя: положення про діяльність НТФ, розрахунковий рахунок в АКБ "Славутич" м.Черкаси, код за ЄДРПОУ.

НТФ "Комбінат" займається комерційною діяльністю. З 2003 року фірма займається перепродажем жіночого одягу швейної фабрики Art Moda.

У 2010 році було успішно впроваджено в життя розроблений учнями по підготовці обліковців бізнес-план "Фотосалону Kodak", який зайняв призове місце на обласному конкурсі бізнес-планів 2011 року.

У 2012 році сфера діяльності навчально-тренувальної фірми значно розширилась. На сьогодні, окрім вищезгаданого, фірма пропонує своїм клієнтам новітню комп'ютерну та офісну техніку, засоби мобільного зв'язку. Наявний каталог товарів планується розширити протягом року.

У НТФ "Комбінат", організованій на базі Степанівського МНВК, представлені такі структурні підрозділи як "Секретаріат", "Бухгалтерія", "Склад", діяльність яких координується виконавчим директором в особі викладача секретарської справи.

Забезпечення функціонування «Секретаріату», «Відділу кадрів» та «Канцелярії» – покладається на учнів, що навчаються за спеціальністю секретар керівника; за діяльність рекламного відділу - відповідають оператори комп’ютерного набору; за діяльність бухгалтерії та складу – обліковці.

Кожен учень обіймає у фірмі певну посаду, відповідно до штатного розкладу, на яку його приймають на конкурсній основі.

У ході імітаційного навчання учні самостійно оформлюють особові справи, складають накази, договори, службові листи, розробляють бізнес-плани, організовують прийом відвідувачів, проводять наради та збори працівників НТФ, щорічно організовують публічну презентацію власної фірми. Так, у 2016 році значний успіх мала презентація жіночого одягу швейної фабрики Art Moda.

Кращі працівники фірми з так званою метою "підвищення кваліфікації" займаються науковою роботою – написанням творчих проектів з їх подальшим захистом у ході науково–практичних конференцій. Так, наприклад, завідуючою секретаріатом НТФ "Комбінат" Летушко Людмилою Володимирівною було розроблено творчий проект на тему "Організація безконфліктної роботи секретаря".

Отже, робота в нашій навчально-тренувальній фірмі – це дієвий засіб оволодіння практичними навичками зі спеціальностей та широке поле для реалізації творчого потенціалу як викладача, так і учнів.

НТФ Комбінат має за честь запросити Вас до співпраці. З нами приємно працювати!

Наша адреса:
Україна, 15633,
Чернігівська обл., Менський р-н.,
с.Степанівка, вул. Шкільна, 18
E-mail: [email protected]
Розрахунковий рахунок 2600100032 в АКБ "Славутич" м.Черкаси,
МФО 354002
код за ЄДРПОУ 34587520

Корисні посилання