Організація та зміст допрофільного навчання в МНВК

Щоб виявити схильності учнів до тих чи інших видів професійної діяльності, допомогти їм у виборі напрямку профільного навчання у старшій школі, навчання у 8-х – 9-х класах загальноосвітньої школи розглядається як допрофільне.

Формами реалізації допрофільного навчання є – спецкурси на вибір, поглиблене вивчення окремих предметів через факультативи, предметні гуртки, наукові товариства учнів тощо.

Ефективність допрофільної підготовки потребує налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів, профконсультаціної психодіагностики для визначення професійних інтересів, якостей особистості учнів з метою створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікро-колективів.

Степанівський МНВК, керуючись Концепцією профільного навчання в старшій школі, постійно проводить моніторинг готовності учнів, що отримали базову середню освіту до профільного навчання, а також профконсультаційні, профінформаційні заходи та виїзні лекторії, і на основі отриманих результатів пропонує учням 8-х – 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району модель допрофільного навчання, що базується на м’якій диференціації спецкурсів за вибором та факультативів. В основі такої моделі система модулів і відповідних їм спецкурсів: Художньо-естетичний і спецкурси «Основи дизайну», «Моделювання сучасного одягу», «Web-дизайн»; Суспільно-гуманітарний і спецкурси «Економічний», «Секретарська справа», «Людина і світ професій», «Побудова кар’єри»; Технологічний і спецкурси «Автосправа», «Основи підприємництва», «Інформаційні технології проектування і сучасні облікові системи на основі програми 1С- Бухгалтерія», «Робітник з євроремонту»; Природничо-математичний і спецкурси «Оператор ПК», «Основи комп’ютерної графіки».

Оскільки в описаній вище моделі допрофільної підготовки закладений час передпрофільного вибору, то учні мають можливість змінювати один напрямок на інший або поєднувати їх між собою, в пошуках того, що відповідає нахилам, інтересам і природнім професійним здібностям особи, утворюючи динамічні профільні групи, часто навіть різновікові.

Така організація допрофільного навчання дає учням необхідні знання і досвід та є першою сходинкою до подальшого усвідомленого, обґрунтованого вибору профілю навчання і пов’язаної з ним професійної діяльності.

Корисні посилання