МНВК та інформаційні технології

Однією з провідних тенденцій розвитку освіти є її інформатизація. Реалізація цієї тенденції дозволяє зробити освіту більш ефективною, гнучкою, сучасною, такою, яка відповідає міжнародним стандартам.

Якщо узагальнити різні точки зору на інформатизацію навчального закладу, то можна зазначити, що більшість науковців звертає увагу на таку функцію, як підтримка управлінських рішень. Дійсно, інформаційні технології дозволяють підвищити ефективність усіх складових процесу розробки та реалізації управлінського рішення: отримання необхідної інформації, розробка управлінського рішення, доведення управлінського рішення до виконавців, контроль за виконанням управлінського рішення.

Однак, базовою для всіх інших функцій інформатизації навчального закладу є функція отримання, фіксації, зберігання та перетворення інформації. Ця функція є ширшою за попередню у зв’язку з тим, що інформація потрібна не тільки для прийняття управлінських рішень.

У Степанівському МНВК поширюються різні напрямки використання інформаційних технологій: розроблена та функціонує єдина інформаційно-довідкова система, доступ до якої здійснюється через локальну мережу. Однією з основних проблем, над якими працює педагогічний колектив МНВК є проблема впровадження інформаційних технологій в навчальний процес. Практично по кожному профілю наявне відповідне програмне забезпечення, що вдосконалює та урізноманітнює навчальний процес.

Нині комбінат має ліцензії державної акредитаційної комісії на професійне навчання за спеціальностями, які безпосередньо використовують інформаційні технології навчання: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи), обліковець та касир-бухгалтер малих підприємств, водій автомобіля. Комбінат має доступ до всесвітньої мережі Internet, власну електронну поштову скриньку та свій офіційний WEB-сайт, розміщений за адресою stepmnvk.net.ua

Степанівський МНВК є організатором корпоративної інформаційної мережі закладів професійно-технічної освіти, завдяки якій МНВК та ПТНЗ України можуть використовувати спільну базу інформації, поповнювати її, ділитись цінними розробками та власним досвідом. На підтримку корпоративної інформаційної мережі на WEB-сайті комбінату розташована офіційна сторінка Ради міжшкільних навчально-виробничих комбінатів України. Вона містить інформацію щодо проведення засідань Координаційної Ради МНВК України, базу офіційних документів, пропозиції по поліпшенню діяльності МНВК, банк даних членів Координаційної Ради, розділ, присвячений навчально-методичній роботі та атестації МНВК. Окрім цього на сайті МНВК міститься інформація щодо впровадження нових державних стандартів професійно-технічної освіти; практики створення навчально-тренувальних фірм; проведення послідовних етапів профорієнтаційної роботи; співпраці та корисних Internet-ресурсів.

На персональному комп’ютері, встановленому у кабінеті директора МНВК обладнане автоматизоване електронне робоче місце директора (АРМ директора), що включає такі розділи: база даних з анкетними даними на кожного працівника; тарифікація; бібліографічні списки літератури по навчальних кабінетах; картотека педагогічного досвіду; таблиці вивчення та аналізу системи роботи вчителів; навчальні плани; банк даних по автотракторному парку, навчально-методичному і матеріально-технічному забезпеченні кожного навчального профілю детально; розклад уроків; база даних про навчальні заклади з якими ведеться співпраця; дані для ліцензування і атестації в ДАК; нормативно-правове забезпечення діяльності комбінату; звіти комбінату; рекламна інформація; інформація про події, що відбуваються в навчальному закладі; облік контингенту учнів, як нинішніх так і майбутніх; банк даних психологічного та профорієнтаційного вивчення учнів.

Розв’язання завдань інформатизації управління загальноосвітнім навчальним закладом значно полегшує наявність вагомої інформаційної, методичної й методологічної наукової підтримки. Такою підтримкою є інформаційна база даних науково-педагогічного призначення „Інфосвіт”, що функціонує на базі сучасних апаратних і програмних засобів інформаційно-комунікативних технологій. До її складу входять шість банків даних: „Академія педагогічних наук України”, „Зміст освіти”, „Педагогічні інновації”, „Дисертаційні дослідження”, „Педагогічні програмні засоби”, „Зарубіжна освітньо-педагогічна інформація”, а також офіційні сайти Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Верховної ради (www.zakon.rada.gov.ua)

У відповідності до рекомендацій навчально-методичного центру профтехосвіти, з яким тісно співпрацює МНВК, розроблена концепція інформатизації комбінату, яка є програмним документом по цьому питанню. Концепцією передбачається ефективне використання основних можливостей всесвітньої мережі Internet (WWW, E-mail, Usernet, FTP), сучасної комп'ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, мультимедійних мережевих навчальних комплексів. До основних задач комплексної інформатизації МНВК можна віднести:

  • Використання послуг всесвітньої мережі Internet.
  • Створення єдиної інформаційної системи комбінату.
  • Широке впровадження в освітній процес інформаційних технологій.
  • Ефективне використання в навчальному процесі відповідного програмного забезпечення.
  • Надання можливості адміністрації вчасного і якісного управління персоналом.
  • Створення умов для здійснення видавничої та поліграфічної діяльності в рамках навчального закладу.
  • Розробка науково-методичного забезпечення інформатизації навчального процесу, створення електронних підручників.
  • Застосування комп'ютерних програм для забезпечення державної статистичної звітності.

Корисні посилання