Шлях становлення і розвиток

"Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті" передбачає здійснення профільного професійного навчання учнів старшої школи, тобто, кожен випускник одержить свою першу професію в школі" Шестаковський Леонід Львович - директор МНВК, учитель-методист, делегат ІІ з'їзду освітян України

Саме життя в свій час народило нову форму трудової підготовки і професійної орієнтації шкільного учнівства. Урядова постанова назвала цю форму міжшкільним навчально-виробничим комбінатом. У 1977 році у Менському районі було створено такий комбінат - у селі Степанівка. Всім відомо, що значення і роль згаданої форми трудового навчання і професійної орієнтації і до сьогодні не всіма оцінюється однозначно. Ми ж стояли і стоїмо на твердих позиціях: комбінати вдала форма професійної підготовки молоді і життєва практика однозначно це підтвердила

Характерним у роботі педколективу нашого комбінату є спрямування його діяльності на задоволення потреби в кадрах для багатьох галузей народного господарства району. Та й саме створення комбінату було зумовлено перш за все значним попитом на працівників робітничих професій на підприємствах, а також відсутністю спеціалізованого навчального закладу в районі. Перехід суспільства на нові економічні умови кардинально змінив наші підходи, наші оцінки. Колектив не тільки не розгубився в складних обставинах, а й наполегливо почав шукати нові форми організації роботи. Сьогодні з великим задоволенням кажемо, що ми вижили, вийшли із скрути і набрали нових обертів. Найголовніше - ніскільки не змінили своєї думки про роль такого навчально-виховного закладу в житті молоді.

Спробуємо підтвердити свою думку деякими фактами і цифрами. За більше ніж 25 років функціонування Степанівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату його закінчило 5989 учнів із 10 спеціальностей із дванадцяти шкіл навколишніх сільських населених пунктів.

Назвемо професії, які одержують наші випускники сьогодні, а саме: водії транспортних засобів категорії "В", "С", оператор комп'ютерного набору, тракторист, бухгалтер, секретар керівника, продавець, швачка. Так лише в минулому навчальному році одержали посвідчення 311 випускників. Звичайно, в нинішніх скрутних економічних умовах випускника важкувато трудовлаштувати на виробництві. Але ми переконані, що одержана молодою людиною спеціальність так чи інакше їй у житті знадобиться.

У комбінаті у вільні години здійснюється підготовка та перепідготовка водіїв, продавців та інших фахівців з числа дорослого населення. За рахунок цього в 2000 році отримано 52 тисячі позабюджетних коштів. Ці кошти згідно рішення Ради комбінату витрачаються на зміцнення матеріально-технічної бази комбінату, ремонт приміщень, будівництво автодрому тощо.

Колектив навчального закладу проводить значну профорієнтаційну роботу, що допомагає учням правильно визначитися з вибором професії на майбутнє. Відбуваються зустрічі-бесіди, дні відкритих дверей, презентації професій, конкурси "Кращий за професією" тощо. У цій справі значна частика належить психологічній службі комбінату. Групові та індивідуальні тести спрямовують школярів на правильну професійну орієнтацію відповідно до їхніх здібностей і можливостей.

Безперечно, що основним багатством нашого трудового колективу є кадри - майстри виробничого навчання, викладачі. Всі вони майстри своєї справи, працюють в основному з часу заснування комбінату. Постійною турботою адміністрації є підвищення майстерності педагогічних працівників, від чого залежить рівень знань наших вихованців. Згідно з графіком проводиться курсова перепідготовка викладачів та майстрів виробничого навчання. Всі вони вивчають і застосовують досвід викладачів інших НВК, профтехучилищ, опрацьовують матеріали педагогічної періодики. Форми і методи розвитку пізнавальних здібностей учнівської молоді - проблема, над якою працює колектив.

В комбінаті запроваджуються іноваційні технології. Так два учителі мають сертифікати Міжнародної організації праці і впроваджують в свою роботу модульну систему навчання. Модульна система навчання має ряд переваг перед традиційною системою:

індивідуальний темп навчання для кожного слухача в залежності від знань, умінь і можливостей; постійний самоконтроль і контроль з боку викладача; урахування рівня раніше накопичених знань та вмінь при формуванні змісту навчання для кожного слухача; орієнтація на діяльність, формування трудових навичок при мінімумі теоретичного матеріалу; можливість припинити навчання після засвоєння певної кількості модульних блоків; здешевлення вартості навчання. Наш навчальний заклад співпрацює із методичною службою обласного центру зайнятості, навчально-методичним центром профтехосвіти, науково-методичним центром аграрної освіти, Національним педагогічним університетом ім. Драгоманова з питань апробації навчальної програми "Основи бухгалтерського обліку". Викладач бухобліку - Чумак В.Ф, являється рецензентом нової програми: "Основи бухгалтерського обліку".

Щоб найближчим часом комп'ютеризувати навчально-виховні процеси, закуповується обладнання ще для одного кабінету комп'ютерної техніки.

В цілому, персональний комп'ютер повинен удосконалити методологію освіти, стимулювати розробку та впровадження методик, орієнтованих на активне застосування ПК як інструмента, суттєво розвиваючого відповідні навички учнів. В свою чергу, це призводить до розширення можливостей у самостійному вивченні й освоєнні інформації понад програму, підсилює роль самопідготовки учнів, створює передумови для стимулювання їхньої творчої активності.

Комп'ютеризація навчального процесу спричинила зміну стилю проведення занять. Наші працівники постійно беруть безпосередню участь у створенні матеріально-технічної бази, виготовленні наочності, стендів для лабораторій та навчальних кабінетів. На уроках таких спеціалістів, як Нагорний Г.О., Шестаковський Л.Л., Чумак В.Ф., Применко В.П. та інших. Учні виявляють високий рівень самостійності у вирішенні навчальних і виробничих завдань.

Вселяє надію Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті, прийнята ІІ Всеукраїнським з'їздом працівників освіти, де в розділі "Мета і пріоритети розвитку освіти" особливий статус надається сільській школі, а в розділі "Рівний доступ до якісної освіти" прямо вказано в перспективі: здійснювати профільне навчання учнів старшої школи. І нарешті дещо про ліцензування, що звичайно являє собою серйозну державну перевірку навчального закладу. Наш комбінат цю перевірку витримав успішно. Одержано ліцензії за десятьма професіями. Це дасть змогу проводити кваліфіковану підготовку працівників на рівні, що дозволить видавати після закінчення навчання документ державного зразка.

Поглиблюється роль МНВК у зв'язку з реалізацією Концепції профільного навчання.

Найкраща можливість запровадження допрофільної підготовки та профільного навчання якраз на базі міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.

Корисні посилання