ОРІЄНТИРИ ДЛЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

як допомагають професіограми

Наукові дослідження з педагогіки та психології, соціології та економіки, а також повсякденна практика переконують, якщо професія обрана людиною за власним покликанням, особистісними нахилами та здібностями, то її праця стає джерелом натхнення, приносить задоволення і радість, а також найбільшу користь нашому суспільству, яке стоїть перед проблемою розбудови державності та економіки.

Вибір професії передбачає такі питання:

 • ким бути;
 • до якої соціальної групи належати;
 • який стиль життя вибрати;
 • які цілі визначити для себе в майбутньому.

Процес вибору професії характеризується багатомірністю. Для правильного, адекватного вибору випускнику школи слід провести велику внутрішню роботу:

 • необхідно проаналізувати свої ресурси (інтереси, здібності, особливості особистості, стан здоров'я, адекватність оцінки сучасного ринку праці);
 • довідатися і прийняти вимоги професії, що обирається;
 • усвідомити потенційні невідповідності власних здібностей і особливостей професій і оцінити можливість чи неможливість корекції цих невідповідностей.

У світі існує величезна кількість професій (більше 45000 найменувань), вони охоплюють різні сфери людської діяльності, постійно змінюються разом із розвитком суспільства, науки і техніки, але при цьому багато професій зберігають свої головні ознаки і супроводжують людство протягом сторіч. Тому так важливо правильно описати професію, виділити в ній найбільш істотні особливості, що можуть показати людині, яка вибирає рід діяльності, підходить вона для нього чи ні.

У науці і практиці професійної орієнтації було багато спроб опису і класифікації професій:

 • за характером праці (фізична чи розумова);
 • за предметом праці;
 • за умовами та результатом праці;
 • за ознакою матеріального виробництва (професії виробничої сфери та професії невиробничої сфери);
 • за професійними областями;
 • за вимогами, що ставляться до працівника;
 • за ступенем самостійності в праці;
 • за напруженістю праці і т.п.

Чим більше ознак враховується при виборі професії, чим більше вони стосуються психологічних, внутрішніх якостей людини, тим більш успішним буде вибір.

Для повного уявлення про вимоги, що ставить професія до організму людини, його психіки та стану здоров'я, складається професіограма. ПРОФЕСІОГРАМА - це вичерпний опис особливостей певної професії, що розкриває зміст професійної праці, а також вимог, які вона ставить перед людиною.

Професіограма складається на основі аналізу змісту професійної діяльності і містить у собі загальну характеристику професії і вимоги, що професія ставить до людини. Якщо людина хоче вибрати професію відповідно до своїх індивідуальних особливостей, їй більше підійдуть професіограми, побудовані на основі психологічного вивчення професій, ніж ті, що побудовані на підставі формальних ознак професій.

На нашому сайті подано ПРОФЕСІОГРАМИ деяких розповсюджених та актуальних для сьогоднішнього загальнодержавного ринку праці професій. До професіограм додається рейтинг професій та приблизна середня заробітна плата, що пропонується за виконання роботи по описаних професіях у різних регіонах України (див. розділ «Статті»).

Корисні посилання