МНВК — центр профорієнтації

Одним з найважливіших напрямків модернізації освіти в Україні є перехід до профільного навчання. Профільне навчання є видом диференційованого навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їх професійного самовизначення – одного з найголовніших факторів розвитку особистості. Незначний життєвий досвід учня, що отримав базову середню освіту, недостатнє знання своїх психофізіологічних та особистісних якостей породжують певні труднощі при професійному самовизначенні. Тому дуже важливо створити всі умови для того, щоб дитина мала можливість обрати те, що їй підходить, що допоможе їй реалізувати свій творчий потенціал, знайти свою професію та зайняти відповідну нішу в суспільстві, сприятиме її конкурентноздатності на сучасному ринку праці. У зв’язку з цим все більше переваг надається системі спеціалізованої підготовки, адже профільне навчання – не лише поглиблення наукових знань, але й набуття молоддю трудових умінь й навичок і навіть отримання професії, що дає змогу включатися у повноцінне життя суспільства.

На думку багатьох дослідників головною метою в здійсненні профільного навчання має бути забезпечення загальнодоступності отримання початкової професійної освіти в залежності від індивідуальних здібностей і потреб; забезпечення правильного проведення професійної орієнтації, встановлення наступності, ступеневості між загальною та професійною освітою. В цих питаннях велику допомогу загальноосвітнім навчальним закладам надають міжшкільні навчально-виробничі комбінати (МНВК). Адже, за визначенням концепції профільного навчання в старшій школі МНВК – це навчальний заклад, який забезпечує потреби учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній та професійній підготовці.

Так, з метою впровадження в практику вищезгаданого принципу, методистом з профільного навчання та профорієнтації Степанівського МНВК було розроблено систему здійснення профорієнтаційної роботи, яку умовно можна поділити на такі етапи:

 • Профінформування. Даний етап передбачає роботу з учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, хоча теоретично він має починатися набагато раніше. Всі ми неодноразово спостерігали, коли дитина ще до першого класу грається в лікаря чи будує будиночки в пісочниці, або як молодші школярі жваво обговорюють професії своїх батьків, сперечаючись які з них важливіші. А це вже прояви першого інтересу до масових професій. Розумне втручання спеціаліста на ранніх етапах формування особистості дає високі результати, про що свідчить досвід зарубіжних країн. Профінформація ж, серед зазначених на початку учнів, вікові особливості яких передбачають раптові переміни в інтересах, істотний підйом пізнавальної активності, ставить перед собою такі цілі: ознайомлення з банком даних про ринок найманої праці, тенденціями його розвитку, умовами та характером праці, оплатою праці. Використовуються також професіограми та професіографічні картки, буклети та методичні посібники, що сприяють професійному самовизначенню. Створюється комп’ютерний банк даних про масові професії. Проводяться дні профорієнтації, програма яких включає відеолекторій про світ професій, в тому числі й тих, які можна здобути у Степанівському МНВК, а також первинну психодіагностику з метою виявлення інтересів, здібностей і нахилів учнів, та визначення сфери діяльності для їх найкращої самореалізації. У випадку вибору учнями нетехнологічного профілю, надається інформація про спецкурси та курси за вибором, які можна пройти на базі Степанівського МНВК і паралельно отримати професійно-технічну освіту.
 • Профінформування. Даний етап передбачає роботу з учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, хоча теоретично він має починатися набагато раніше. Всі ми неодноразово спостерігали, коли дитина ще до першого класу грається в лікаря чи будує будиночки в пісочниці, або як молодші школярі жваво обговорюють професії своїх батьків, сперечаючись які з них важливіші. А це вже прояви першого інтересу до масових професій. Розумне втручання спеціаліста на ранніх етапах формування особистості дає високі результати, про що свідчить досвід зарубіжних країн. Профінформація ж, серед зазначених на початку учнів, вікові особливості яких передбачають раптові переміни в інтересах, істотний підйом пізнавальної активності, ставить перед собою такі цілі: ознайомлення з банком даних про ринок найманої праці, тенденціями його розвитку, умовами та характером праці, оплатою праці. Використовуються також професіограми та професіографічні картки, буклети та методичні посібники, що сприяють професійному самовизначенню. Створюється комп’ютерний банк даних про масові професії. Проводяться дні профорієнтації, програма яких включає відеолекторій про світ професій, в тому числі й тих, які можна здобути у Степанівському МНВК, а також первинну психодіагностику з метою виявлення інтересів, здібностей і нахилів учнів, та визначення сфери діяльності для їх найкращої самореалізації. У випадку вибору учнями нетехнологічного профілю, надається інформація про спецкурси та курси за вибором, які можна пройти на базі Степанівського МНВК і паралельно отримати професійно-технічну освіту.

  Значно полегшує психодіагностику комп’ютерна програма „Професійні здібності учня”, розроблена викладачами інформаційних технологій Степанівського МНВК спільно з методистом з профорієнтації. Вищезгадана автоматизована інформаційна система має такі переваги: легкість в користуванні, зручний інтерфейс, підвищена система контролю за правильністю виконання тестових завдань учнями, швидка обробка даних та виведення результатів у графічному і текстовому вигляді з можливістю перенесення на паперовий носій. Програма працює в двох режимах: АРМ учня та АРМ викладача. В першому режимі пропонується набір тестів, котрі визначають профільно значущі інтереси учня, тип його темпераменту, основні риси характеру, тип його особистості (за ОПС Д. Голанда) оптимальне для нього професійне середовище та ін. В другому режимі за результатами тестування учнів автоматично формується довідковий банк даних, котрий використовується для створення консультаційних профільних листів – узагальнюючих документів, що допомагають дати кваліфіковану пораду по вибору професії, ґрунтуючись на об’єктивних даних.

  В ході профконсультування школярам пропонується пройти курс „Соціального загартування в умовах жорсткої конкуренції”, присвячений питанням працевлаштування в умовах високої конкуренції, соціальному самозахисту. Учні ознайомлюються з правилами ефективної співбесіди під час працевлаштування, правилами оформлення ділової документації (анкет, заяв, резюме). Проходять тренінги „Чи вмію я презентувати себе на ринку праці?”, „Чому на цю роботу повинні взяти саме мене?” та інші. Організовуються екскурсії до міського центру зайнятості, з яким налагоджено тісну співпрацю, під час проведення там ярмарків професій. Також подається інформація про правила використання факсу, електронної пошти, мережі INTERNET.

  Профконсультації сприяють інноваційні методи навчання та інтерактивні заняття, які постійно впроваджуються колективом МНВК. Зокрема, це навчання за професіями секретар керівника, бухгалтер, оператор комп’ютерного набору в умовах навчально-тренувальної фірми, де імітуються умови справжнього підприємства з усіма його виробничими процесами. Таке навчання усуває розрив між теорією і практикою, оскільки здійснюється на конкретних робочих місцях, що дозволяє створювати, розвивати й обігравати різні виробничі ситуації; моделювати внутрішньовиробничі взаємозв’язки між структурами організації і відтворювати атмосферу ділового спілкування, ділових зв’язків безпосередньо в процесі навчання; спробувати свої сили, працюючи на конкретному робочому місці. Це, у свою чергу, породжує навички спілкування і поводження в реальному трудовому колективі де неодмінно опиниться дитина після закінчення навчального закладу.

  Елементи модульного навчання, що використовуються при підготовці операторів комп’ютерного набору дають чудову можливість застосувати свої знання на практиці, здобути трудові навички у оволодінні такими необхідними на сьогодні інформаційними технологіями. Адже основа модульної системи – індивідуальний підхід, коли кожен учень навчається за власною індивідуальною програмою. Орієнтація на діяльність, формування трудових навичок при мінімумі теоретичного матеріалу при постійному самоконтролі і контролі з боку викладача.

 • Профвідбір. Здійснюється серед учнів 11-х класів. Має на меті забезпечення безперервної освіти чи навіть працевлаштування. Хто відмовиться, при нагоді, після закінчення загальноосвітнього закладу, попрактикуватись деякий час з отриманої завдяки профільному навчанню першої своєї професії? Якщо після такої практики учень захоче вступити до ВНЗ, то він усвідомлено обере профіль навчання, а весь час навчання у ВНЗ буде зарахований до його загального трудового стажу. Тому до профвідбору залучаються роботодавці, викладачі ПТНЗ та ВНЗ, факультети яких дають можливість перейти на наступний ступінь навчання за вибраним профілем. На сьогодні Степанівський МНВК проводить спільну роботу з питань ступеневої освіти з такими навчальними закладами області: Чернігівське ВПУ № 15, Чернігівське ВПУ побутового обслуговування, Сосницький технікум бухгалтерського обліку, регіональне представництво міжнародного університету розвитку людини „Україна”, Чернігівський педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка. Завдяки постійному налагодженню нових ділових контактів список навчальних закладів постійно поповнюється.

Отже, в умовах переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання, питання своєчасного здобуття професії значно загостриться. Проведені дослідниками соціологічні опитування доводять, що понад 80% учнівської молоді разом із отриманням атестату про загальну середню освіту бажають отримати і робітничу професію. В даному випадку міжшкільні навчально-виробничі комбінати, як центри профорієнтації, можуть ефективно вирішувати подібні питання.

Корисні посилання