Спеціальність «Швачка (8263.2)»

Навчання по професії «Швачка» включає вивчення таких предметів: спецтехнологія, обладнання швейних підприємств, матеріалознавство, креслення і спецмалювання, основ трудового та цивільного права та основ ринкової економіки.

Навчання проводиться в формі лекцій, лабораторно-практичних занять та виробничого навчання. Матеріали до курсу підібрані відповідно до програми та навчального плану.

Теоретичне і виробниче навчання направлене на формування в учнів технічного мислення, вміння застосовувати отримані знання в виробничих умовах, на розвиток здібностей та потреби до самоосвіти.

При вивченні програмного матеріалу в ході теоретичного і практичного навчання учням прищеплюються навички якісного виконання робіт, ефективного використання часу, економної витрати матеріалу, бережливого ставлення до інструментів та обладнання; учні навчаються раціональним прийомам і методам праці, систематично доповнюють відомості про нове обладнання та більш досконалі технологічні процеси.

Для проведення занять використовується кабінет спецтехнології для підготовки швачок. Практичні роботи проводяться в швейному цеху. Виробниче навчання проводиться індивідуально згідно графіка на робочому місці швачки на базових підприємствах.

Учні, які повністю пройшли теоретичне і практичне навчання, складають екзамени на початковий кваліфікаційний розряд. Після успішного складання кваліфікаційного іспиту і самостійного виконання кваліфікаційної (пробної) роботи учням видають посвідчення установленого зразка.

Корисні посилання