Спеціальність «Продавець (з лотка на ринку) (5230)»

В комбінаті навчаються учні, які не мають професійної підготовки, але мають освіту не нижче неповної середньої школи. В результаті проходження навчального курсу, учні не лише оволодівають основними знаннями по торгівлі певними групами товарів, а й вчаться обслуговувати покупців: пропонувати, показувати та зважувати товар, готувати робоче місце; перевіряти справність ваг, гир, касового апарату, інвентаря та робочого інструменту; отримувати товар і готувати його до продажу, підготовлювати товар для інвентаризації і т.д.

Навчання по професії код 5230 продавець ( з лотка, на ринку) проводиться з 1999 року згідно до виданої ліцензії серії ППДР-П №260008.

Практичні заняття проходять в торгових підприємствах, які мають відповідний асортимент товару і супроводжуються вправами з використанням стандартів, прейскурантів цін та інших матеріалів, які відносяться до даної групи товарів.

Перевірка успішності проводиться шляхом поточного обліку і підсумковою перевіркою знань учнів.

Підсумкова перевірка знань та вмінь проводиться шляхом співбесіди і виконання учнем навчальних вправ по завданню викладача.

По закінченню навчання учні вільно і зі знанням справи виконують всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою продавця.

Навчання закінчується здачою екзамена. На проведення екзамена відводиться один день. За результатами екзамена учням присвоюється кваліфікація продавця (з лотка, на ринку) та видається посвідчення встановленого зразка.

Корисні посилання