Спеціальність «Обліковець (реєстрація бухгалтерських даних) (4121)»

Степанівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат створений у 1977 році є закладом освіти, який здійснює підготовку кадрів робітничих професій. За ці роки створена матеріальна база, яка дозволяє вести підготовку висококваліфікованих робітників.

З 1999 року ведеться підготовка з робітничої професії “Бухгалтер сільськогосподарського виробництва”. Плануємо розпочати навчання по професії обліковець (реєстрація бухгалтерських даних), яке включає в себе вивчення таких предметів: “Бухгалтерський облік у сільському господарстві”, “Основи економіки, організації та планування сільськогосподарського виробництва”, “Основи сільського господарства”, “Основи статистики”, “Фінансування і кредитування сільськогосподарських підприємств”, “Контроль і ревізія на сільськогосподарських підприємствах”, “Аналіз господарської діяльності”, “Господарські обчислення і експлуатація ЕОМ”, “Організація діловодства” та основ трудового та цивільного права, податкової системи України.

Навчання проводиться у формі лекцій, лабораторно-практичних занять та виробничого навчання.

Теми теоретичного та практичного навчання систематично доповнюються новим навчальним матеріалом відповідно до запровадження нових методів і форм обліку. Матеріали до курсу підібрані відповідно до нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового плану рахунків, а також до нововведень в обліку заробітної плати, відпусток, видачі грошей під звіт, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт та послуг), податкового обліку, заповнення облікових регістрів, фінансової та податкової звітності, складання бухгалтерського балансу, визначення прибутку, відповідно до змін в законах «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування підприємств», «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування», «Про збір на обов'язкове соціальне страхування». Велика увага приділяється роботі на персональних комп'ютерах.

Для проведення занять використовується кабінет економічних знань. Практичні роботи по методах обчислення та комп'ютерній техніці проводиться в комп'ютерному класі.

Практичне (виробниче) навчання проводиться індивідуально згідно графіка, який складено навчальним закладом, на робочому місці обліковця на базових підприємствах та безпосередньо в навчальному закладі. При цьому учні виконують кваліфікаційну (пробну) роботу за рахунок часу відведеного на практичне навчання.

Навчання закінчується проведенням кваліфікаційного іспиту. Особам, які успішно склали іспит та виконали кваліфікаційну (пробну) роботу, видаються дипломи встановленого зразка про присвоєння кваліфікації.

Корисні посилання