Павлоградський МНВК - Дніпроперовська область

Методичні рекомендації з ведення журналів обліку виробничого навчання в ПТНЗ першого-третього атестаційних рівнів

Робочі навчальні плани